Restoran NARCIS

Velika Sala do 800 mesta

Mala Sala do 300 mesta

Klub Sala

Limuzina za Mladence

Svadbe u Narcisu